Ol49-69

Postój w Szreniawie był okazją do sfotografowania Oelki w towarzystwie różnych ciekawych pojazdów. A jak ciekawych to widać poniżej

Ol49-69
Szreniawa
12.10.2002

Album:
Poznań - Szreniawa 12.10.2002