Ol49-69

Studium Ol49 w jesiennym pejzażu.

Ol49-69
Szreniawa
12.10.2002

Album:
Poznań - Szreniawa 12.10.2002