2009

Powrót do albumu Parowozy w ruchu planowym

Tr5-65

Tr5-65
Szreniawa
10.10.2009