Ol49-7

Z tej perspektywy spory łagowski wiadukt nie wydaje się zbyt wielki...

Ol49-7
Łagów
06.02.2010

Album:
Z Ol49-7 do Sieniawy Lubuskiej