Ty2-953

Pomimo braku ruchu pasażerskiego stacja Wierzbno niewiele straciła z uroku dawnej kolei

Ty2-953
Wierzbno
02.05.2010

Album:
Parowozem przez Wielkopolskę 02.05.2010