Pm36-2

Postój w Okonku. Mieszkańcy tej miejscowości włożyli sporo wysiłku w artystyczną oprawę postoju pociągu.

Pm36-2
Okonek
29.05.2010

Album:
Pirat 2010