Pm36-2

Krótki postój techniczny w celu nasmarowania grzejących się panewek

Pm36-2
Białogard
29.05.2010

Album:
Pirat 2010