Pm36-2

Pociąg specjalny do Szczecina gotów do odjazdu. Taki skład nie stał w peronach tej stacji już od wielu lat!

Pm36-2
Krzyż
12.06.2010

Album:
Flota Wielkopolski 2010