Pm36-2

Po dotarciu do Szczecina, skład pociągu Flota Wielkopolski przybrał nazwę Vulcan i wykonał kurs po liniach węzła szczecińskiego

Pm36-2
Szczecin Główny - Szczecin Port Centralny
12.06.2010

Album:
Flota Wielkopolski 2010