2010

Powrót do albumu Parowozy w ruchu planowym

Pt47-65

Pt47-65
Szreniawa - Wiry
27.06.2010