99 1775-8

Sielanka: w piękny, słoneczny, letni dzień wzorowo utrzymany parowóz nabiera wody pod wzorowo utrzymaną parowozownią

99 1775-8
Radeburg
19.08.2010

Album:
Lössnitzgrundbahn Radebeul - Radeburg