99 1775-8

W drodze powrotnej do Radebeul pociąg przystaje na chwilę na przystanku Berbisdorf

99 1775-8
Berbisdorf
19.08.2010

Album:
Lössnitzgrundbahn Radebeul - Radeburg