99 1775-8

Wjeżdżając do Radebeul pociąg przecina główną ulicę miasta i biegnące nią tory tramwajowe

99 1775-8
Weißes Roß
19.08.2010

Album:
Lössnitzgrundbahn Radebeul - Radeburg