Parowozjada 2010

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-953

Parowóz i parujące góry

Ty2-953
Mszana Dolna - Kasina Wielka
28.08.2010