Parowozjada 2010

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-953

Pociąg wjeżdża na stację docelową

Ty2-953
Dobra k. Limanowej
28.08.2010