Parowozjada 2010

Powrót do albumu Parowozjady

TKt48-191

Moment oczekiwany przez cały dzień: wyszło słońce!

TKt48-191
Dobra k. Limanowej
28.08.2010