Parowozjada 2010

Powrót do albumu Parowozjady

TKt48-191

Kasina już za nami - został ostatni odcinek podjazdu do Skrzydlnej

TKt48-191
Kasina Wielka - Skrzydlna
29.08.2010