Tr5-65

Następny fotostop zorganizowany został w Kębłowie. Wymagał oczyszczenia fragmentu toru z coraz bujniej porastającej go trawy.

Tr5-65
Stary Widzim - Kębłowo
28.05.2005

Album:
Wolsztyn - Konotop 28.05.2005