Px38-805

Kolejny pociąg turystyczny zmierza do Białośliwia

Px38-805
Kocik Młyn - Białośliwie
25.06.2011

Album:
Zlot Miłośników Kolejek Wąskotorowych - Białośliwie 2011