Pomniki

Powrót do albumu Inne

TKp1-46

... a dokoła niego rozrastają się zarośla.... jak na coraz większej części stacji.

TKp1-46
Bydgoszcz
30.07.2011