Ty2-406

Ten parowóz również był poddany miłośniczej renowacji. Jednak z przyczyn obiektywnych nie została ona dokończona. Maszynę tą można było pod koniec XX wieku często spotkać z różnymi pociągami w okolicach Wolsztyna

Ty2-406
Powodowo
18.09.2011

Album:
Odstawione parowozy w Powodowie