Ol49-59

Przenosimy się na wjazd do Moch od strony Leszna. Tu urządzamy zasadzkę na Ol49-59 prowadzącą całkiem przyjemny historyczny pociąg z Wrocławia

Ol49-59
Nowawieś Mochy
28.04.2012

Album:
Wolsztyn 2012