Ol49-7

Pociąg wtacza się na stację w Kopanicy przy wyjątkowo zatłoczonym peronie

Ol49-7
Kopanica
18.06.2005

Album:
Wolsztyn - Kopanica 18.06.2005