Ty2-1140

Świadectwo jeszcze dawniejszej historii tego parowozu. A dzień dzisiejszy? Ten parowóz to wydmuszka - przez dymnicę widać ścianę drzwiczkową, brakuje praktycznie całej armatury i większości drobnych urządzeń... właściwie lista tego, co zostało jest krótsza od listy braków.

Ty2-1140
Zajączkowo Tczewskie
25.09.2011

Album:
Zajączkowo Tczewskie