Ok1-359

Czy ci ludzie nie mogliby schować się w wagonach?

Ok1-359
Nowy Solec - Nowawieś Mochy
01.05.2001

Album:
Wolsztyn - Nowawieś Mochy 01.05.2001