Ok1-359

I jeszcze "klasyczne" zdjęcie przed semaforem

Ok1-359
Wolsztyn
01.05.2001

Album:
Wolsztyn - Nowawieś Mochy 01.05.2001