52 8177-9

I jeszcze żeby było ciekawiej: BR52 wjeżdża do Wolsztyna przywożąc pełen pociąg niemieckich hobbystów.

52 8177-9
Wolsztyn
01.05.2001

Album:
Wolsztyn - Nowawieś Mochy 01.05.2001