52 8177-9

Ten sam parowóz na terenie parowozowni w Wolsztynie

52 8177-9
Wolsztyn
01.05.2001

Album:
Wolsztyn - Nowawieś Mochy 01.05.2001