Px48-1756

Krótki postój w Śnieciskach

Px48-1756
Śnieciska
23.03.2013

Album:
Nostalgia za parą - zima na kolejce średzkiej