Lužná u Rakovníka 2013

Powrót do albumu Parowozy za granicą

354.7152, 354.195, Ol12-7, 77.28

354.7152, 354.195, Ol12-7, 77.28
Řevničov
23.06.2013