Ol49-69

"Joannita" krótko po rozpoczęciu swojej podróży, mija stację Stefanowo

Ol49-69
Stefanowo
29.06.2013

Album:
Joannita 2013