Ol49-69

Kolejny oblot składu - tym razem przed budynkiem mieszkalnym o wyraźnie kolejowym rodowodzie.

Ol49-69
Sieniawa Lubuska
29.06.2013

Album:
Joannita 2013