Ol49-69

Parowóz pokonuje mały wiadukt pod Łagowem

Ol49-69
Łagów - Gronów
29.06.2013

Album:
Joannita 2013