Tr5-65

A to w pobliżu wioski o nazwie Okunin. Oddalonej od staci o jakieś 1,5 km

Tr5-65
Okunin - Smolno Wielkie
03.10.2003

Album:
Wolsztyn - Sulechów 03.10.2003