Px48-1919

Px48-1919
Witkowo - Powidz
27.10.2013

Album:
Pożegnanie parowozów Px48 w Wielkopolsce