Px48-1756

Gdzie jest krzyż?! Gdzie jest krzyż?! Przy tym przejeździe ich nie brakuje

Px48-1756
Śnieciska - Polwica
27.10.2013

Album:
Pożegnanie parowozów Px48 w Wielkopolsce