Ty42-107

Miejsce znane i lubiane - niejedno zdjęcie stąd zrobiło karierę w mediach papierowych lub w Internecie

Ty42-107
Męcina - Męcina Podgórze
06.04.2014

Album:
Parowozem przez Małopolskę 2014