Ol49-1, Ol49-69

Dwie oelki na jarocińskiej stacji: rzadki widok. Ol49-69 zmienia czoło pociągu, by tendrem naprzód udać się do Poznania.

Ol49-1, Ol49-69
Jarocin
02.05.2014

Album:
Baszta 2014