475.179, 498.104

Dwie wielkie maszyny pośpieszne obok siebie. Czy nie jest to miły widok?

475.179, 498.104
Wolsztyn - Nowy Widzim
03.05.2014

Album:
Wolsztyn 2014