Tr5-65

Wjazd do Wolsztyna. Koniec imprezy. Był to ostatni pociąg w historii, który pokonał linię Wolsztyn - Sulechów. Kilka miesięcy później pod Okuninem miała miejsce pierwsza kradzież szyn...

Tr5-65
Wolsztyn
24.01.2004

Album:
Wolsztyn - Sulechów 24.01.2004