Kp4-3772

Kp4-3772 ze składem "ryflaków" zbliża się do przejazdu kolejowego przed wsią Żubracze

Kp4-3772
Solinka - Żubracze
10.08.2014

Album:
Bieszczadzka Kolej Leśna - parowóz w ruchu turystycznym