Kp4-3772

Parowóz tocząc się nieśpiesznie pokonuje kolejny na swojej trasie most przez Solinkę

Kp4-3772
Solinka - Żubracze
10.08.2014

Album:
Bieszczadzka Kolej Leśna - parowóz w ruchu turystycznym