Kp4-3772

Pociąg przejeżdża przez busz porastający ładownię Żubracze

Kp4-3772
Żubracze
10.08.2014

Album:
Bieszczadzka Kolej Leśna - parowóz w ruchu turystycznym