Kp4-3772

Kp4-3772
Żubracze - Majdan
10.08.2014

Album:
Bieszczadzka Kolej Leśna - parowóz w ruchu turystycznym