Kp4-3772

Pociąg do Majdanu prawie gotów do odjazdu. Oczekuje jedynie na krzyżowanie z kolejnym składem z Majdanu.

Kp4-3772
Balnica
15.08.2014

Album:
Bieszczadzka Kolej Leśna - parowóz w ruchu turystycznym