Kp4-3772

I kulamy się z powrotem

Kp4-3772
Balnica - Solinka
15.08.2014

Album:
Bieszczadzka Kolej Leśna - parowóz w ruchu turystycznym