Kp4-3772

Pociąg przemierza tereny dawnej wsi Solinka, zlikwidowanej w ramach akcji "Wisła"

Kp4-3772
Balnica - Solinka
15.08.2014

Album:
Bieszczadzka Kolej Leśna - parowóz w ruchu turystycznym