Kp4-3772

Kp4-3772
Solinka - Żubracze
15.08.2014

Album:
Bieszczadzka Kolej Leśna - parowóz w ruchu turystycznym