Ty 3471

Mieszkańcy Czajcza i okolic muszą być bardzo religijni - krzyży i kapliczek w okolicy nie brakuje

Ty 3471
Wysoka - Czajcze
27.09.2014

Album:
Białośliwie 2014 - zamknięcie sezonu