Px38-805

Światło powoli zmienia swoją barwą na bardziej złotą, a Px38 udaje się w drogę powrotną do Białośliwia

Px38-805
Czajcze
27.09.2014

Album:
Białośliwie 2014 - zamknięcie sezonu